гідравлічна мережа

Динамічне моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпової станції

Проаналізовано сучасні тенденції моделювання відцентрового гідравлічного навантаження електроприводу помпових станцій. Виявлено, що переважно застосовується гранично спрощений підхід до представлення одної з нерозривно пов’язаних підсистем (гідравлічної чи електромеханічної), що значно звужує можливості комплексного аналізу процесів, які відбуваються в окремих її елементах.  Моделі, побудовані на таких засадах, можуть ефективно застосовуватись для вирішення вузькоспеціалізованих задач і не завжди дають достатнє уявлення про стан і режими усіх елементів підсистем.

Моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпової станції

Здійснено аналіз сучасного стану моделювання гідравлічного навантаження електроприводу у складі електротехнічного комплексу помпових станцій. Виявлено, що переважна більшість математичних моделей не дає можливості зі збалансованим ступенем деталізації враховувати особливості процесів помпування та споживання рідини одночасно.  Проведені дослідження  дають підстави зробити висновок про неможливість представлення у загальному випаду відцентрового гідравлічного навантаження у вигляді моменту опору з "вентиляторною" механічною характеристикою під час моделювання роботи електроприводу.