маркування місцевості

Аналіз методів суміщення в наборах однотипних зображень

Проаналізовано існуючі методи попередньої обробки наборів, які вирішують задачу суміщення однотипних зображень у межах одного піксела. Побудовано їх класифікацію та визначено особливості, переваги та недоліки.

There is analized existing methods of pretreatment sets that solve the centering task of similar images in pixel area. The classification of methods is created and features, advantages and disadvantages are defined.

Метод отримання опорних точок для геометричної корекції аеро та космічних знімків місцевості

Мета. В фотограмметрії фундаментальною задачею є визначення елементів зовнішного просторового орієнтування знімальних систем на момент отримання ними зображень. Принципово ця задача вирішується двома шляхами. Перший шлях – пряме позиціонування та вимірюванням напрямків орієнтування оптичної осі камер в геодезичному просторі з допомогою GPS/INS апаратури.

Забезпечення фотограмметричних проектів опорною інформацією, отриманою з великомасштабних аерознімків

Мета. Постійне зростання об’ємів дистанційно отримуваної інформації про місцевість ставить перед науковцями та практиками складні завдання щодо якісного  її опрацювання у сенсі оперативності, повноти, тематичної та геометричної точності. Важливою передумовою виконання цих завдань є забезпечення знімків опорною інформацією. Вона необхідна для виконання фотограмметричного процесу геометричної корекції зображень та представлення цих зображень і створених на їх основі геоінформаційних продуктів у визначеній картографічній проекції та системі координат.