LabVIEW

УДОСКОНАЛЕННЯ НАВІГАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ПРИСТРОЮ ДЕФЕКТОСКОПІЇ ПІДЗЕМНИХ ТРУБ

У цій статті розглядається проблема шуму та дрейфу мікроелектромеханічних гіроскопів та їх вплив на точність вимірювань в інженерних застосуваннях. Запропоновано використання комплементарного фільтру для поєднання інформації з акселерометра та гіроскопа з метою зменшення неточностей. Дослідження показують, що акселерометр має кращу повторюваність результатів, що важливо для отримання стабільних вимірювань. У той же час, гіроскоп може бути більш ефективним у вимірюванні поступальних рухів.

СТЕНД КОНТРОЛЮ ТА ДІАГНОСТУВАННЯ СТАНУ ПРОМИСЛОВИХ ОБ’ЄКТІВ

Висвітлено розроблення, дослідження та впровадження алгоритмічного, апаратурного та програмного забезпечення пристроїв контролю та діагностування складних динамічних промислових об’єктів. У ході досліджень вибрано промисловий об’єкт, визначено його основні технічні характеристики, розглянуто його базові вузли, виявлено найвразливіші місця. Такими виявились нагрівачі зон нагрівання, що відповідає інфранизькочастотним процесам, та підшипники кочення редуктора подвоювача, що відповідає високочастотним процесам.

Експериментальне дослідження параметрів входу універсального блока збирання даних NI USB 6009

Під час вимірювання напруги універсальними блоками збирання даних виникає методична похибка через неврахування їхніх внутрішніх параметрів вхідного кола. Експериментально визначено вхідні параметри вхідного кола 9 блоків збирання даних NI USB 6009, таких як еквівалентний вхідний опір та еквівалентне джерело напруги. Для всіх 9 блоків визначено непевності визначених вхідних параметрів. Значення еквівалентних опорів отримані експериментально порівняно зі значенням еквівалентного опору, вказаним у специфікації блока.