thermocouple

THE MEASURING CHANNELS CALIBRATION IN THE INDUSTRY

The trend of development of measuring equipment in particular measuring systems and technological processes leads to the need of measuring the temperature without dismantling the primary transducers and stopping the technological process in a very wide range and with high accuracy. The choice of methods and means of measurement depends on such factors as the value of measured temperature, necessary accuracy of measurement, conditions of measurements, and operation of the investigated object.

ТЕРМОМЕТРІЯ: ВІД МАТЕРІАЛУ ЧУТЛИВОГО ЕЛЕМЕНТА – ДО ТЕРМОЕЛЕКТРИЧНОГО ПЕРЕТВОРЮВАЧА

В статті проведено аналіз джерел нестабільності метрологічних та експлуатаційних характеристик первинних термоперетворювачів, який показав, що в напружених термоелектродах густина потоків тепла та електричного струму залежить не лише від градієнта температури і електричного потенціалу, а й від градієнта механічних напружень. Також залежною від градієнта механічних напружень є і контактна різниця потенціалів.

Корекція похибок дрейфу та набутої неоднорідності у термоелектричному перетворювачі з керованим профілем температурного поля

Набута термоелектрична неоднорідність термопар та її негативний вплив на похибку вимірювання температури термоелектричними перетворювачами відомі понад століття. Сучасні дослідники вважають її основним джерелом похибки вимірювання температури, а саме явище однозначно негативним. Однак останнім часом запропоновано ефективні методи боротьби з цією похибкою. Розроблено підхід, що дає змогу використати набуту термоелектричну неоднорідність термопар для оцінювання метрологічних характеристик термоелектричних перетворювачів.