Теорія і практика вимірювання температури термоелектричними перетворювачами

2023;
: с. 82 – 92
https://doi.org/10.23939/jeecs2023.02.082
Надіслано: Жовтень 12, 2023
Переглянуто: Листопад 29, 2023
Прийнято: Грудень 06, 2023

V. Fedynets, I. Vasylkivskyi. Theory and practice of temperature measurement by thermoelectric transducers. Energy Engineering and Control Systems, 2023, Vol. 9, No. 2, pp. 82 – 92. https://doi.org/10.23939/jeecs2023.02.082

1
Національний університет “Львівська політехніка”
2
Національний університет “Львівська політехніка”

Температура є одним із головних параметрів, що визначають кількісні і якісні показники продукції. Тому важко назвати сферу техніки або галузь промисловості, де не потрібно було би вимірювати температуру твердих, рідких чи газоподібних речовин. Поряд з цим необхідно відмітити, що в кожній конкретній галузі вибір методів і засобів вимірювання температури визначається її специфікою, що пов’язана з різноманітністю технологічних об’єктів, характером протікання процесу, фізико-хімічними властивостями досліджуваного середовища, діапазоном вимірюваних температур, вимогами до необхідної похибки вимірювання, тощо. Тому вибір методу вимірювання для конкретного технологічного об’єкта є складною проблемою, оскільки необхідно враховувати велику кількість факторів, які досить часто можуть бути суперечливими. Так, скляні термометри розширення дають змогу виміряти температуру безпосередньо поблизу технологічних об’єктів. За допомогою манометричних термометрів можна виміряти температуру на деякій відстані від об’єктів дослідження. Необхідно також відмітити, що такі термометри постійно повинні бути з’єднані з первинним перетворювачем з’єднувальним капіляром. На відміну від наведених вище, електричні термометри дають змогу здійснювати дистанційні вимірювання температури на будь-якій віддалі між первинним перетворювачем і вторинним приладом. Із електричних термометрів найбільше поширення в промислових умовах отримали термоелектричні перетворювачі (термопари) і термоперетворювачі опору. Ця робота є оглядовою і містить інформацію про особливості вимірювання температури за допомогою термоелектричних перетворювачів (термопар).

 1. Lutsyk, Ya. T., Huk, O. P., Lakh, O. I., & Stadnyk, B. I. (2006). Temperature measurement: theory and practice. Lviv: Beskyd Bit Publishers, 2006. – 560 p. (in Ukrainian)
 2. B. Stadnyk, S. Yatsyshyn, Ya. Lutsyk, T. Bubela, T. Frohlich. (2019) Thermoelectric materials science and nanotechnology. Practice and theory. Measuring Equipment and Metrology. 80, 2, 30-40. https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.02.030 (in Ukrainian)
 3. Fedynets, V.O. (2011) Study of heat and electrical insulating materials for gas flow temperature measurement tools. Scientific Bulletin of UNFU. 21, 1, 126 – 130.  (in Ukrainian)
 4. Lutsyk, Ya.T., Bunyak L.K., Rudavskyi Yu.K., Stadnyk, B.I. (2003). Encyclopedia of thermometry. – Lviv: Lviv Polytechnic Publishing House. – 428 p. (in Ukrainian)
 5. Gotra Z.Yu., Lopatynskyi I.E., Lukiyanets B.A. et al. (2004). Physical basics of electronic equipment: a textbook. – Lviv: "Beskid Bit" Publishers. – 808 p. (in Ukrainian)
 6. Bolesta I.M. (2003). Solid state physics. – Lviv: LNU named after Ivan Franko. - 479 р. (in Ukrainian)
 7. Thermoelectric temperature transducers. Part 1. Performance specification and tolerance of the electromotive force (EMF): DSTU EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, Idt). – [Effective 2016–11–01]. – Kyiv: State Committee of Ukraine for Technical Regulation and Consumer Policy, 2016. – 90 p. - (National Standards of Ukraine). (in Ukrainian)
 8. IEC 60584-1:2013. Thermocouples – Part 1: EMF specifications and tolerance Maintenance Result Date.
 9. V.O. Fedynets, J.P. Yusyk, I.S. Vasylkivskyi. (2019). Analysis of temperature measurement errors by contact thermo transducers. Materials of the VI International scientific and technical Internet conference "Modern methods, information, software and technical support of management systems of organizational, technical and technological complexes", November 20, 2019 - K: NUHT,.- p.278. Access mode: http://nuft.edu.ua/page/view/konferentsii ISBN 978-966-612-234-9. (in Ukrainian)
 10. https://thermo.lviv.ua/product-category/peretvoryuvachi-termoelektrychni/  (accessed on 2023-10-12)
 11. V. Fedynets, J. Yusyk, I. Vasylkivskyi. (2019). Primary converters for temperature measurement in metallurgy.Measuring Equipment and Metrology. 80, 2, 41-48. https://doi.org/10.23939/istcmtm2019.02.041 (in Ukrainian)
 12. Thermocouple cables and thermocouples in a metal sheath with mineral insulation: DSTU EN 61515:2021 (EN 61515:2016, Idt) – National Standards of Ukraine. (in Ukrainian)
 13. IEC 61515:2016. Mineral insulated metal-sheathed thermocouple cables and thermocouples.
 14. Thermocouples-Part 3: Extension and compensating cables -Tolerances and identification system: DSTU EN 60584-3:2016 (EN 60584-3:2008, Idt) – National Standards of Ukraine. (in Ukrainian).
 15. EN 60584-3:2008. Thermocouples-Part 3: Extension and compensating cables -Tolerances and identification system.