міжнародні актори

Феномен сепаратизму у сучасних міжнародних відносинах

Досліджено вплив сепаратизму на міжнародно-політичне становище держав світу. Проаналізовано теоретико-методологічні засади вивчення сепаратизму, досліджено проблематику дефініювання явища, з’ясовано основні причини сепаратистських тенденцій, виокремлено форми їхніх проявів. Висвітлено стан наукової розробки проблеми у працях вітчизняних і закордонних дослідників.

Досліджено роль міжнародних організацій та інших міжнародних акторів у боротьбі з проявами сепаратизму