міжнародна політика

Зовнішньополітичні орієнтири України у геополітичних візіях Дмитра Андрієвського (20-30-і роки ХХ ст.)

Метою даної роботи є аналіз геополітичних візій Дмитра Андрієвського щодо зовнішньополітичних орієнтирів України, її геополітичного позиціонування як у регіоні Східної Європи, так і у масштабах широкого діапазону міжнародної політики. У своїх геополітичних візіях Д. Андрієвський  надає Україні місце регіонального лідера Східної Європи, стабільного та надійного безпекового центру на східних кордонах Європейського співтовариства супроти агресивної політики Москви.

Особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах

Проаналізовано особливості розвитку культурної дипломатії України в сучасних умовах, діяльність державних та громадських інститутів культурної дипломатії. Культурна дипломатія є важливим напрямом державної політики, вона відкриває перспективи соціального, культурного та економічного розвитку держави, сприяє поширенню інформації про країну через проведення культурних і мистецьких заходів, діяльність культурних інституцій, популяризацію мистецтва, культурної спадщини. Визначено основні завдання культурної дипломатії, умови та чинники, які є важливими для її розвитку.