хроменові естери ароматичних тіосульфокислот

Синтез s-хроменових естерів ароматичних тіосульфокислот та комп´ютерний віртуальний скринінг їх біологічної активності

Синтезовано нові тіосульфоестери - S-(2-((2-оксо-3-феніл-2H-хромен-7-іл)окси)етилові)-, S-(2-((4-оксо-3-феніл-4H-хромен-7-іл)окси)етилові)-, S-((6-гідрокси-7-метил-2-oксo-2H-хромен-4-іл)метилові)- та S-((6-гідрокси-2-oксo-2H-хромен-4-іл)метилові) естери4- заміщених бензентіосульфокислот  алкілуванням калій або натрій 4-ацетиламіно-, 4-аміно-, 4-метилбензентіосульфонатів з галогеналкіловими похідними хроменовихсполук.