подрібнені стебла топінамбура

ВИЗНАЧЕННЯ ЕНЕРГІЇ АКТИВАЦІЇ ТА КОЕФІЦІЄНТА ДИФУЗІЇ ВОЛОГИ ПІД ЧАС СУШІННЯ ПОДРІБНЕНИХ СТЕБЕЛ ТОПІНАМБУРА

In Ukraine plant biomass from crop fields and forests is the dominant renewable energy source and it is suitable to replace fuels by producing bio-gas, bio-ethanol as well as solid bio-fuel. Tubes of Jerusalem artichoke are used as functional food ingredients such as inulin, fructose and oligofructose as well as bioactive ingredient sources for pharmaceutical and cosmetic applications.

Дослідження оптимальних параметрів сушінняподрібнених стебел топінамбура для подальшого процесу екстрагування

Представлені результати експериментальних досліджень сушіння подрібнених стебел топінамбура, які можуть бути використані в якості сировинного матеріалу для виробництва екстрактів. Для зниження енерговитрат, запропоновано спосіб фільтраційного сушіння.Проведено вивченняособливостейкінетикиішвидкостісушіння.На основі узагальненнярезультатівдосліджень, визначеніоптимальніпараметридляреалізації фільтраційногосушіннястебелтопінамбура, що дало змогу зменшитиенергозатрати на сушінняіотримативисокоякіснусировинудляекстрагуваннябіологічноактивнихсполук.