полімерні композити

Антибактеріальна ефективність полімерних композитів, легованих сріблом або мишʼяком проти кількох видів бактерій

Досліджено структуру та ряд властивостей полімерних композитів, легованих AgNO3 та As2O3, зокрема їхню антибактеріальну активність щодо E. coli, S. aureus, C. albicans та S. epidermidis. Нові полімерні композити, леговані сріблом або миш’яком, охарактеризовані за допомогою дифракції рентгенівських променів (XRD), скануючої електронної мікроскопії в поєднанні з енергодисперсійною рентгенівською спектроскопією (SEM/EDS) та дослідженнями вивільнення йонів.

Використання мідієвих мушлей як біо-добавки для зелених композитів на основі полі(молочної кислоти)

Як добавка до біодеградабельної полі(молочної кислоти) вивчено порошок мушлей мідій, які є одним з найнебезпечніших відходів аквакультури. Біокомпозити виготовляли за допомогою звичайної техніки змішування розплаву з подальшим процесом лиття під тиском. Визначено вплив порошку мушлі мідії на механічні властивості, властивості потоку розплаву, поглинання води та морфологічні показники зелених композитів на основі полі(молочної кислоти).

ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ ВМІСТУ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ НА ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТНИХ МАТЕРІАЛІВ

При виконанні даної роботи представлено оцінювання можливості використання великої кількості (по відношенню до маси наповнювача) відходів харчової промисловості для модифікування мінеральних наповнювачів та пластифікації полімерів, їх подальшого застосування для одержання наповнених полімерних композитів, а також визначення впливу модифікованих наповнювачів на фізико-механічні властивості таких полімерних композитів.

ВИКОРИСТАННЯ ВІДПРАЦЬОВАНОЇ РОСЛИННОЇ ОЛІЇ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ПОЛІМЕРНИХ КОМПОЗИТІВ

У харчовій промисловості та закладах громадського харчування України утворюється досить велика кількість олії, яка використовувалась під час обсмажування різноманітної харчової сировини та приготування страв, наприклад овочів та риби під час виготовлення консервів, приготування картоплі фрі, пампухів, чебуреків тощо.

Aнтифрикційні полімерні композиційні матеріали на основі ароматичного поліаміду та технічного вуглецю

Отримано та досліджено полімерні композиційні матеріали (ПКМ) на основі ароматичних поліамідів та технічного вуглецю. Встановлено, що наповнювач покращує триботехнічні властивості ПКМ при фрикційній взаємодії із сталюю в режимі тертя без змащування. Визначено оптимальні концентрації технічного вуглецю у ПКМ та досліджено вплив різних його марок на триботехнічні властивості розроблених ПКМ.

СИНТЕЗ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ НАБРЯКАННЯ ГІДРОГЕЛЕВИХ КОМПОЗИТІВ, НАПОВНЕНИХ ЖЕЛАТИНОМ

Гідрогелі є одним з перспективних класів полімерних систем, які охоплюють численні біомедичні і фармацевтичні застосування. Гідрогелі стали дуже популярні завдяки своїм унікальним властивостям, таким як високий вміст води, м'якість, еластичність та біосумісність. Натуральні і синтетичні гідрофільні полімери можуть бути фізично або хімічно зшиті для отримання гідрогелей. Їх схожість з живою тканиною відкриває багато можливостей для застосування в біомедичних областях.

ТЕХНОЛОГІЯ МЕТАЛІЗАЦІЇ ГРАНУЛЬОВАНОЇ ПОЛІМЕРНОЇ СИРОВИНИ

Необхідність створення нових різновидів полімерних композиційних матеріалів викликана значним попитом сучасної техніки на такі матеріали. В даний час уже налагоджено виробництво широкого асортименту наповнювачів і полімерних матриць, що дозволяє використовувати полімерні композиційні матеріали в якості як конструкційних матеріалів, так і матеріалів спеціального призначення.

Дослідження ефективності активації порошкоподібного полівінілхлориду

Наведено результати експериментальних досліджень особливостей механічної активації порошкоподібного суспензійного полівінілхлориду цинком. Розроблено методику дослідження ефективності механічної активації порошкоподібної полімерної сировини дрібнодисперсними металами. Досліджено вплив співвідношення порошкоподібного полівінілхлориду і дрібнодисперсного цинку, часу обробки суміші, а також ступеня завантаження кульового млина на ефективність активації полімерної поверхні.

Використання відходів олієжирової промисловості для модифікації мінеральних наповнювачів

Одержано полімерні композиційні матеріали (ПКМ) на основі полістиролу та полівінілхлориду. В процесі даної роботи були отримані ПКМ з такими модифікованими та не модифікованими наповнювачами: крейда, каолін, аеросил, діоксид титану, оксид алюмінію.