натрій альгінат

Одержання наночасток срібла та їх вплив на сульфатвідновлювальні бактерії за умов мікробної корозії сталі

Одержано водні дисперсії наночасток срібла внаслідок вивантаження контактної нерівноважної низькотемпературної плазми в присутності альгінату натрію (1,25–5,0 г/л). Формування часток срібла (до 100 нм) підтверджено методом рентгеноструктурного аналізу та ІЧ-спектроскопії. Одержані колоїдні розчини наночасток срібла сприяють формуванню менш потужної біоплівки за умов мікробної корозії низькокарбонової сталі, ініційованої сульфатвідновлювальними бактеріями роду Desulfomicrobium. Бактерії роду Desulfovibrio виявилися резистентними до наночасток срібла.

рН – залежні гідрогелі на основі натрій альгінату і хітозану

Розроблено методику одержання рН-залежнихмакрогідрогелей на основі водних колоїдних розчинів натрій альгінату (Алг) і хітозану(Хіт) в присутності йонів кальцію. Залежність рівноважного ступеня набрякання гідрогелівХіт-Алг від рН в інтервалі рН 1,3 ÷ 12,0 має екстремальний характер. Зменшення набрякання при рН1,3 пов’язано з колапсуваннямАлг, а в інтервалі рН 5 – рН 12 пов’язано з колапсуванням Хіт.Показано залежність рівноважного набрякання одержанихксерогелів від рН середовища, складу матриці ксерогелю і концентрації йонів кальцію.