високорівневі мережі Петрі

Інтеграція знань у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі

Наведено інкрементаційний метод для побудови динамічного опису виробу та процесів його виготовлення у САПР ТП із використанням високорівневих мереж Петрі для інтеграції знань, поданих у вигляді продукційних правил і фреймів. Запропоновано методику вирішення конфліктів у моделях, побудованих із використанням високорівневих мереж Петрі.