humic acids; ions of copper

ВИВЧЕННЯ ВЗАЄМОДІЇ ГУМІНОВИХ КИСЛОТ З ІОНАМИ МЕТАЛІВ

Дослідженно взаємодію гумінових кислот при різних значеннях рН середовища з іонами міді(ІІ), кобальту(ІІ), нікелю(ІІ). Встановлено, що розчинність гумінових кислот у воді залежить від величини рН і зростає з збільшенням рН середовища від 3 до 8. При рН=8  розчинність кислот досягає максимуму. Зменшення рН нижче 3 приводить до незначного збільшення розчинення, що очевидно обумовлено наявністю аміногруп в її структурі.