Quality Monitoring

QUALITY MONITORING DURING THE INSTALLATION OF LARGE TEMPERED GLASS STRUCTURES

The need to ensure the quality of installation of large-sized structures made of tempered glass following Euro- pean standards is emphasized, the relevance of which is emphasized with the acquisition of the status of a candidate for the EU by our country. This provides access to the construction industry to European manufacturers and exports the products of Ukrainian enterprises abroad. Unification of requirements for both fitting tools and quality control tools during the deployment and operation of large-sized tempered glass products has been ensured.

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ФОТОСИНТЕЗУ В РІВНЯННЯХ РОСТУ ДІАМЕТРІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН КОНСОРЦІЙНИХ ЕКОТОНІВ ЗАХИСНОГО ТИПУ

На основі запропонованих структур КЕЗТ розроблено математичну модель росту діаметрів деревних рослин. Це дозволить прогнозувати індекс стану консорційних екотонів захисного типу (КЕЗТ). Індекс стану КЕЗТ є одним з важливих параметрів якості функціонування лісових насаджень. Індекс стану деревостану відображає життєздатність деревного пологу через середньозважену ступінь облистяності крон і дає відносне уявлення про біологічну продуктивність та екологічну асимілятивну здатність досліджуваної ділянки КЕЗТ.