моделювання ходу росту насаджень

ОПТИМІЗАЦІЯ ПАРАМЕТРІВ ФОТОСИНТЕЗУ В РІВНЯННЯХ РОСТУ ДІАМЕТРІВ ДЕРЕВНИХ РОСЛИН КОНСОРЦІЙНИХ ЕКОТОНІВ ЗАХИСНОГО ТИПУ

На основі запропонованих структур КЕЗТ розроблено математичну модель росту діаметрів деревних рослин. Це дозволить прогнозувати індекс стану консорційних екотонів захисного типу (КЕЗТ). Індекс стану КЕЗТ є одним з важливих параметрів якості функціонування лісових насаджень. Індекс стану деревостану відображає життєздатність деревного пологу через середньозважену ступінь облистяності крон і дає відносне уявлення про біологічну продуктивність та екологічну асимілятивну здатність досліджуваної ділянки КЕЗТ.