структурна складність

Удосконалення структур багаторозрядних перемножувальних пристроїв у різних теоретико- числових базисах

У статті запропоновано методи удосконалення структур багаторозрядних перемножувачів, які характеризуються підвищеною швидкодією, зменшеною структурною складністю пристрою та зменшеною структурною складністю входо-виходів у залежності від розрядності перемножувачів (512-2048 біт) відповідно у (1024-4096) разів, у порівнянні з відомими перемножувачами на основі класичних однорозрядних повних суматорів. Запропоновано оптимізацію структур багаторозрядних перемножувачів.

Методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів

Запропоновано методи удосконалення структур швидкодіючих однорозрядних та багаторозрядних двійкових суматорів із гранично високою швидкодією та мінімальною апаратною складністю. Запропоновано спрощення структури логічного елемента "Виключаюче АБО" реалізацією на основі логічного елемента "Виключаюче І" та удосконалені структури однорозрядних неповних суматорів на основі логічного елемента "Виключаюче І". Наведено порівняльне оцінювання структурної, функціональної та відносної функціонально-структурної складностей їх схемотехнічних реалізацій.

Galois Fields Elements Processing Units for Cryptographic Data Protection in Cyber-Physical Systems

Currently, elliptic curves are the mathematical basis for digital signature processing. Elliptic curve points processing is based on the performance of operations in Galois field GF(2m) in normal or polynomial bases. Characteristics of multipliers for these bases are different. In this paper, the time complexity of software multipliers for binary Galois fields GF(2m) and fields GF(dn) was investigated. Fields with approximately the same number of elements were investigated. Elements of these fields were represented in a polynomial basis.

Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних

Запропоновано теоретичні положення методу оцінювання ентропії та структурної складності поліфункціональних даних. Подано приклади розрахунку ентропійно- структурної складності поліфункціональних даних на основі різних інформаційних мір ентропії та критеріїв структурної складності.