системи управління базами даних

Method for Time Minimization of Api Requests Service From Cyber-Physical System to Cloud Database Management System

Authors have analyzed the current state of cloud calculations and discovered the necessity of Application Programming Interface (API) usage in some of the cyber- physical systems (CPhS). The expediency of creating tools to reduce service time of Application Programming Interface requests and effective synchronization of the local and cloud database has been established. The authors clarified one of the main features of data replication. The expediency of using counter generations in the replication process instead of using system timer has been justified.

Cпосіб прискореного обслуговування АРІ запитів до систем управління хмарними базами даних

Проаналізовано сучасний стан обслуговування Application Programming Interface (API) запитів до систем управління хмарними базами даних. Встановлено доцільність створення засобів щодо зменшення часу обслуговування таких запитів та ефективної синхронізованості локальної та хмарної баз даних. З’ясовано основні особливості та принципи реплікації даних. Обґрунтовано доцільність використання для реплікації даних лічильника поколінь замість системного таймера.