справедлива концепція управління

ГЕНЕЗИС УПРАВЛІННЯ ОПОДАТКУВАННЯМ

 Досліджено історію становлення та розвитку управління оподаткуванням. Визначено та охарактеризовано етапи генезису управління оподаткуванням. На основі пізнання природи причинно-наслідкових зв’язків сформульовано основні історично обумовлені тенденції розвитку управління оподаткуванням.