управління програмами

ШЛЯХИ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВОГО ПІДХОДУ УПРАВЛІННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Виділено ряд характерних ознак, які відзначають вітчизняні та західні науковці, програмно-цільового підходу управління підприємствами. На основі дослідження машинобудівних підприємств Львівщини окреслено основні завдання впровадження цього підходу. Наведено спробу розробити шляхи застосування програмно-цільового підходу управління промисловими підприємствами, відповідно до їх рівня конкурентоспроможності, стратегічних пріоритетів, інвестиційних можливостей та професіоналізму працівників.