polycaproamide

ОСОБЛИВОСТІ ОДЕРЖАННЯ ТА ВЛАСТИВОСТІ КОМБІНОВАНИХ ГІДРОГЕЛЕВИХ МЕМБРАН НА ОСНОВІ ПОЛІКАПРОАМІДУ І КОПОЛІМЕРІВ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ

Наведено результати досліджень величини поверхневої адсорбції та міцності під час проривання комбінованих поліамід-гідрогелевих мембран залежно від складу гідрогелевої мембрани-підкладки. Встановлено, що варіювання молекулярної маси ПВП як в структурі кополімеру, так і в модифікувальній суміші, а також часу витримки гідрогелевої плівки у модифікувальному розчині, дають змогу спрямовано регулювати властивості комбінованих мембран, зокрема, їх міцність і проникність.

ВПЛИВ МЕТАЛОВМІСНОГО ПОЛІМЕР-СИЛІКАТНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОЛІКАПРОАМІДУ

Здатність полімерів і композитів на їхній основі до перероблення у в’язкотекучому стані, вибір раціональних методів та технологічних параметрів процесів перероблення в значній мірі визначаються їхніми технологічними властивостями.