SLR

Зміна зонального гармонічного коефіцієнта C20, полярного та динамічного стиснення Землі за даними SLR

Досліджено зміну коефіцієнта зональної гармоніки другого ступеня Землі, отриманого з UTCSR SRL часових рядів  даних (а) для інтервалу з 1976 р. по 2017 р. як місячні рішення зонального коефіцієнта  та (b) для інтервалу з 1992 р. по 2017 р. як тижневі рішення зонального коефіцієнта ,отриманого за допомогою задачі власних значень – власних векторів і пов’язаного зі системою головних осей інерції. Середня різниця між коефіцієнтами  та  в різних системах оцінюється , що є меншим за часові варіації  коефіцієнтів  та .