Google Earth Engine

Просторово-часовий аналіз надійності методів виокремлення поверхневої води за даними супутника COPERNICUS

Метою цього дослідження є порівняння та подальша оцінка придатності використання SAR (Радар із синтетичною апертурою) та мультиспектральних (MSI) супутникових даних програми Copernicus для картографування та точної ідентифікації поверхневих водних тіл, враховуючи раптові зміни, спричинені значними кліматичними впливами. Методологія виділення наземних навігацій включає стандартну попередню обробку зображень SAR і завершення визначення порогових значень у генерації бінарної маски.

Геоінформаційна технологія аналізу хмарності на території Західної України з використанням супутникових зображень

На основі спостережуваних даних Землі, які взято із супутників програми Landsat, та із використанням можливостей хмарної платформи Google Earth Engine створено геоінформаційну технологію просторового аналізу хмарності на території Західної України. Проаналізовано розподіл хмарності у регіоні та показано, як впливає на основні параметри хмарності хребет Карпатських гір. Наведено розподіл щільності хмарності у Львівській та Закарпатській областях. Проаналізовано сезонну динаміку хмарності у регіоні впродовж року та усереднену динаміку хмарності впродовж 2013 – 2017 рр.