часові ряди

Порівняння методів згладжування часових рядів за критерієм відношення медіан

Подано результати експериментального порівняння згладжування часових рядів методами ковзного середнього, експоненціального та медіанного згладжування. За критерієм відношення медіан показано, що найадекватнішим є метод медіанного
згладжування.