stylistic features

Архітектурні типи вокзалів залізниці Перемишль – Сучава

Виявлені розміщення, характерні риси та стилістично-композиційні властивості вокзалів уздовж залізниці Перемишль – Сучава, сформульовані їхні головні типи.