sample frequency

Analysis of the influence of sample rates on the Allan variance

Розглянуто проблематику інтерпретації графіка девіації Алана для сигналів
сенсорів за умови, що частота дискретизації перевищує швидкість оновлення показів.
Варіація Алана є стандартним інструментом аналізу шумових складових, неминуче
присутніх у сигналах будь-яких інерційних сенсорів. Існує повністю визначений
алгоритм розрахунку варіації Алана як для часової, так і для частотної областей. Після
визначення варіації Алана як функції часу (або частоти) розраховують девіацію Алана