Fuzzy Miner

Process discovery method for distributed software systems with web interface

Як прикладна дисципліна, процес-майнинг виник два десятиліття тому, і упро-
довж останніх кількох років його методи отримують все ширше застосування на практиці. Ознакою, яка відрізняє процес-майнинг від класичного дата-майнигу, є
фокусування на процесній природі оброблюваних даних. Активний розвиток ніші ринку
програмного забезпечення процес-майнингу загострив актуальність задач, пов’язаних із
підвищенням масштабованості його методів. Автори пропонують подальший розвиток
методу Fuzzy Miner, що розширює його застосування до розподілених програмних