intellectual systems

Інтеграція та супровід проектними командами інформаційно- технологічних продуктів впродовж життєвого циклу

Підтверджено, що інтелектуальні системи розробляли із застосуванням єдиних
науково-методичних принципів та низки вимог, формуванню яких передує ґрунтовний
та всебічний системний аналіз суб’єктів діяльності. Проаналізовано історію формування
автоматизованих систем управління вищим навчальним закладом у Національному
університеті “Львівська політехніка”. Подано концепт DevOps як інноваційної
парадигми формування та функціонування команд ІТ-проектів. Парадигму DevOps
подають автори як комплекс інформаційних технологій, які в системному поєднанні