Great Caucasus; oil shale; bulk rock geochemistry; protolith; tectonics; geodynamics; volcanism; basin

Джерела зносу та тектонічні умови формування горючих сланців (середній еоцен) південно-східного занурення Великого Кавказу

Відповідно до хімічного складу, встановлені протоліти та геотектонічні умови формування горючих сланців середньо-еоценового віку, відібраних з поверхневих виходів і викидів грязьових вулканів південно-східного занурення Великого Кавказу. Отримані дані зіставлені з палеогеодинамічними умовами району дослідження. Хімічний склад сланців встановлений за допомогою мас-спектрометрів «S8 TIGER Series 2 WDXRF» і «Agilent 7700 Series ICP-MS», а при визначенні віку порід використовувалися мікроскопи «Loupe Zoom Paralux XTL 745» і «MБC-10» і цифрова камера «OptixCam».