основи Шиффа.

Моно- та біметальні комплекси Mn(II), Co(II), Cu(II), Zn(II) з основами шиффа імобілізованими на наносиліці як каталізатори в реакції розкладання озону

В роботі представлені результати дослідження каталітичної активності нанокомпозицій, що містять моно- та біметальні комплекси 3d-металів – Mn(II), Co(II), Cu(II), Zn(II) з іммобілізованими на аеросилі основами Шиффа [саліцил-альдимінопропіл (L1) і 2-гідрокси-4-метоксибензофенонімінопропіл (L2)] в реакції розкладання озону. Визначені ряди каталітичної активності моно- та біметальних комплексів в залежності від природи комплексоутворювача та ліганду.