macroinitiators

Цільовий синтез функціональних біосумісних нанокомпозитів будови «ядро-оболонка»

Металокомплексні макроініціатори були успішно застосовані для синтезу полімерних нанокомпозитів зі структурою «ядро-оболонка» методом двоступінчатої вододисперсійної полімеризації. На першому етапі формування монодисперсних полімерних частинок бажаного розміру і функціональності досягається внаслідок цілеспрямованої зміни концентрації макроініціатору, вмісту катіонів металів в його структурі, і рН середовища. Ініціювання прищеплювальної полімеризації з поверхні затравкових частинок забезпечується залишковими пероксидними фрагментами макроініціатору.