рістрегулювальна активність

Mодифікація алкілових естерів 4-амінобензентіосульфокислоти сим-триазиновим фрагментом та дослідження їх рістрегулювальної активності

Досліджено ацилювання аміногрупи алкілових S-естерів 4-амінобензентіосульфокислоти ціанурхлоридом. Серію естерів із триазиновим фрагментом було синтезовано та охарактеризовано елементарним аналізом, 1H-ЯМР та ІЧ-спектроскопією. Досліджено рістрегулювальну активність синтезованих сполук. Визначено певний вплив структури тіосульфоестерів на їх рістрегулювальну активність.