полімер-неорганічна мембрана

Вплив вмісту гідрофобного компоненту на властивості гібридних полімер-неорганічних мембран

УФ-затвердженням суміші акрилатних мономерів з одночасним формуванням неорганічної сітки внаслідок золь-гель перетворення тетраетоксисилану синтезовано гібридні полімер-неорганічні мембрани з різним складом полімерної матриці. Склад полімерної складової варіювався зміною співвідношення гідрофільного і гідрофобного мономерів, у той час як вміст неорганічної складової залишався постійним. Досліджено морфологію, термічну поведінку та водопоглинання синтезованих мембран.