синтез метанолу

Синтез метанолу з метану в кавітаційному полі

Розроблений спосіб синтезу метанолу за вільно-радикальним механізмом з використанням метану і гідроксильних радикалів. Метан та пероксид гідрогену подаються у кавітаційне поле. Головними продуктами реакції є метанол і вода. Розраховано ступінь перетворення метану, який дорівнює  ~10 %.