розчин для буріння

Полімер-flr для зниження втрат напору бурового розчину

З використанням акриламіду, гідроксиетилметакрилату, N-вінілпіролідону та N,N-диметил акриламіду внаслідок полімеризації вільних радикалів з наступним частковим гідролізом синтезовано полімер для зниження втрат напору рідини (полімер-FLR). Склад синтезованого полімеру підтверджено з використанням Фур‘є- та 1H ЯМР-спектроскопії. Встановлено, що втрати бурового розчину з використанням полімер-FLR приблизно в 10 разів менші, ніж без нього, а зниження втрат при високому тиску і високій температурі – в 9 разів.