tea analysis

Спектрофотометричне визначення поліфенолів в зелених чаях з 18-молібдодифосфатом

Оцінено реакційну здатність 18-молібдодифосфатного гетерополікомплексу (18-МФК) щодо поліфенольних сполук, які містяться в зелених чаях. В таких реакціях в залежності від співвідношення відновника до 18-MФК співіснують одно- та двоелектронні гетерополі сині. Результати визначення загального вмісту поліфенолів у зелених чаях різних марок, отриманих з 18-МФК та реагентом Фоліна-Чокальтеу, близькі один до одного. Показані недоліки існуючих методів.