оксид металу

Дослідження оксидів металу, як каталізаторів естерифікації лауринової кислоти з ізопропанолом

Синтезовано ізопропілаурат з використанням як каталізатора суміші оксидів металів. Найвищу конверсію отримано за таких умов: 393 К, молярне співвідношення ізопропанол:лауринова кислота 10:1, склад каталізатора 33 % CuO, 33 % Ag2O і 33 % Al2O3, співвідношення каталізатор/лауринова кислота становить 8 мас %, час реакції 2 год. Показано, що оксиди каталізатора після естерифікації не перетворюються в інші речовини.