додецилсульфат натрію

Гідротроп-індукована міцелярна фаза додецилсульфату натрію як новий детергент для вилучення та стабілізації білків

Дані рентгенофазового аналізу та інфрачервоної спектроскопії підтверджують гелеподібну природу міцелярної фази додецилсульфату натрію індукованої добавками хлориду натрію та саліцилової кислоти. Така міцелярна фаза переважно складається з води (ωH2O > 50 %), яка формує внутрішньомолекулярні водневі зв’язки з основними компонентами міцелярно-екстракційної системи. Встановлена здатність даної міцелярної фази кількісно вилучати білки (R > 94 %) із збереженням їх каталітичної активності та дисперсності.