electrical mode

Представлення електричного режиму дугових сталепла¬вильних печей моделлю зміни станів і знаходження ймовірностей цих станів

Опрацьовано математичні основи синтезу потоку керуючих впливів, за якого оптимізується процес переве­дення електричного режиму дугової сталеплавильної печі взаданий стан в умовах відповідних поточним станам печі потоків збурень електричних режимів.