hollow fibre

Нові, модифіковані цеолітом поліетерсульфонові мембрани з порожнистих волокон для гемодіалізу креатиніну

Проведено модифікацію поліетерсульфонових мембран (ПЕС) цеолітом для підвищення їх здатності притягувати креатинін. Модифікацію проводили за різних концентрацій та тривалості змішування. Визначенні механічні властивості ПЕС, отриманих за оптимальної концентрації. Визначені значення напруги при розтягненні, деформації розтягнення та модуля Юнга, а також швидкості мембранного потоку й коефіцієнту затримки мембран.