склокераміка

Механізм формування твердих розчинів в кордієрит-мулітових скломатеріалах при їх ситалізації

Встановлено актуальність розроблення високоміцних склокристалічних покриттів за ресурсозберігаючою технологією при створенні елементів захисної дії. Проаналізовано механізм структуроутворення в магнійалюмосилікатних стеклах за умов термічного оброблення. Обґрунтовано вибір системи та розроблено модельні стекла та склокристалічні матеріали на їх основі. Досліджено закономірності впорядкованості структури та формування фазового складу склокристалічних матеріалів за їх ситалізації.

ДОСЛІДЖЕННЯ БЛОКОВОЇ ПОЛІМЕРИЗАЦІЇ 2-ГІДРОКСІЕТИЛМЕТАКРИЛАТУ У ПРИСУТНОСТІ ПОЛІВІНІЛПІРОЛІДОНУ ТА МІНЕРАЛЬНОГО НАПОВНЮВАЧА НА ОСНОВІ ОКСИДІВ КРЕМНІЮ ТА АЛЮМІНІЮ

Досліджено закономірності одержання в блоці пористих композитів на основі кополімерів 2-гідроксіетилметакрилату з полівінілпіролідоном у присутності мінерального наповнювача – «медичного» скла на основі оксидів кремнію та алюмінію. Встановлено вплив природи, кількості та розміру частинок неорганічного наповнювача, температури, ініціатора на швидкість полімеризації та «граничне» перетворення мономера. Отримані результати будуть використані для вдосконалення технології одержання остеопластичних пористих композитів.

Склокристалічні матеріали на основі дисилікату літію: досягнення та перспективи розвитку

Проаналізовано сучасний стан розробок і перспективність використання склокристалічних матеріалів на основі дисилікату літію. Обгрунтовано вибір системи R2O–RO–RO2–R2O3–P2O5–SiO2 для модельних стекол. Досліджено структуру стекол після термооброблення у взаємозв’язку з їх фізико-хімічними властивостями. Розроблені літійсилікатні склокристалічні матеріали характеризуються високими експлуатаційними властивостями і можуть бути застосовані як прозора броня.