екстракт жмиху винограду

Дослідження екстракту жмиху винограду як екологічно безпечного леткого інгібітору корозії сталі

Екстракт жмиху винограду досліджено як новий екологічно безпечний леткий інгібітор атмосферної корозії сталі. Протикорозійні властивості оцінено масометричним та електрохімічними методами. Методом ІЧ-спектроскопії та газової хромато-мас-спектрометрії досліджено компонентний складу ізопропанольного екстракту жмиху винограду. Досліджено морфологію захисної плівки. Для оцінки адсорбційної здатності головних компонентів рослинного екстракту проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекул.