інтеграція геоданих

Інтеграція картографічних даних в єдину інформаційну систему

Розглянуто одну з найважливіших проблем сучасної картографії – інтеграцію різних картографічних творів в одну інформаційну систему згідно із вимогами INSPIRE і важливу роль геодезичної галузі при виконанні цієї інтеграції. Перелічені основні правила інтеграції геоданих і підкреслено важливість кадастрових даних для користувачів ГІС, а також згодом, що дефініція референційного шару (ортофотокарти) повинна відповідати нормам ISO.