MHAT–вейвлет

Моделі розподілу мас масконів Місяця, побудовані з використанням неперервного вейвлет-перетворення

Розглянута методика побудови двомірної моделі розподілу щільності з використанням безперервного вейвлет-перетворення і проведено апробацію цієї методики на профілях аномалій сили тяжіння, що проходять через центри головних масконів Місяця.