альдегід

Методологія дослідження гідрофосфонілювання альдегідних похідних з H6P2W18O62•14H2O як відновлювального каталізатора

Розроблено каталітичний процес гідрофосфонілювання альдегідів загальної формули H6P2W18O62•14H2O. Для отримання α-гідроксифосфонатів різні альдегіди піддавали взаємодії з діетилфосфітом у присутності 1 % гетерополікислоти як каталізатора. Синтезовані сполуки охарактеризовані за допомогою ІЧ-спектроскопії та методів 1Н ЯМР, 13С ЯМР і 31P ЯМР.

Дослідження екстракту жмиху винограду як екологічно безпечного леткого інгібітору корозії сталі

Екстракт жмиху винограду досліджено як новий екологічно безпечний леткий інгібітор атмосферної корозії сталі. Протикорозійні властивості оцінено масометричним та електрохімічними методами. Методом ІЧ-спектроскопії та газової хромато-мас-спектрометрії досліджено компонентний складу ізопропанольного екстракту жмиху винограду. Досліджено морфологію захисної плівки. Для оцінки адсорбційної здатності головних компонентів рослинного екстракту проведені квантово-хімічні розрахунки енергетичних параметрів молекул.