багатошарова карбонова нанотрубка

Дослідження ізотерм фрейндліха, ленгмюра, темкіна та гаркінса-юри при адсорбції h2 на пористих адсорбентах

Вивчено ізотерми адсорбції та десорбції водню для багатошарової карбонової нанотрубки (MWCNT), багатошарової карбонової нанотрубки модифікованої залізом (Fe_MWCNT), двох цеолітів (Na_Y_Zeo і NH4-Y_Zeo) та MCM-41 за температури 77 К і атмосферного тиску. Адсорбційні характеристики оцінено декількома ізотермічними рівняннями, такими як моделі Ленгмюра, Фрейндліха, Темкіна та Гаркінса-Юри. Визначено, що ізотерма Фрейндліха найбільш повно описує процес, оскільки має найвищу кореляцію.