саліцилова кислота

Cаліцилова кислота як природний і універсальний біо-каталізатор для одностадійного «зеленого» синтезу у відсутності розчинника похідних 3,4-дигідропіримідин-2-(1н)-ону/тіону

Розроблено одностадійний «зелений метод» синтезу у відсутності розчинника екологічно безпечних, біологічно активних похідних 3,4-дигідропіримідин-2-(1Н)-ону/тіону за допомогою трикомпонентної реакції конденсації Біджінеллі β-кетоестерів (метил або етил ацетоацетат), ароматичного альдегіду (похідна бензальдегиду) і сечовини або тіосечовини з використанням саліцилової кислоти як природного та універсального біо-каталізатора.