синтез Ганча

Cинтез та властивості нових похідних 2-(r-феніліміно)-1,3-тіазоліну, що містять фрагмент n-метилпіперазину

На основі несиметричних тіосечовин синтезовані нові похідні N-(R`-феніл)-3-(4-метил-1-піперазиніл)-1,3-тіазол-2(3H)-іміну за реакцією Ганча. Структуру цільових компонентів підтверджено елементим аналізом та ЯМР спектроскопією. Досліджено антимікробну активність похідних 1,3-тіазоліну з N-метилпіперазиновим фрагментом щодо сульфатвідновлювальних бактерій штаму Desulfovibrio sp. М 4.1. Встановлено, що сполуки з галогензаміщеним та незаміщеним фенільним фрагментом в 4-му положенні тіазолінового циклу виявляють виразну протимікробну активність.