катіоніт

ТРАНСЕСТЕРИФІКАЦІЯ ТРИГЛІЦЕРИДІВ СОНЯШНИКОВОЇ ОЛІЇ АЛІФАТИЧНИМИ СПИРТАМИ С1–С4

Досліджено закономірності трансестерифікації тригліцеридів соняшникової олії аліфатичними спиртами С1–С4 у присутності катіоніту КУ-2-8 із іммобілізованими іонами двовалентних металів. Встановлено, що реакція відбувається з високою початковою швидкістю, а конверсія олії в перерахунку на тригліцериди під час їх трансестерифікації аліфатичними спиртами С1–С3 за 180 хв досягає 88,4–99,8 %. Показано що швидкість реакції трансестерифікації тригліцеридів бутан-1-олом є істотно нижчою, а конверсія, що досягається за 180 хв, не перевищує 52,3 %.

Оптимізація процесу очищення води теплоенергетичних установок

Досліджено вплив вмісту природних та антропогенних забруднювачів – потенційно кислих органічних речовин, синтетичних поверхнево активних речовин та нафтопродуктів у воді, яка піддається знесоленню, на працездатність йонітів КУ-2-8 та шляхи мінімізації цього негативного впливу. Показано, що мінімізація впливу цих речовин на активність катіоніту КУ-2-8 можлива реагентним методом – внаслідок додаткового очищення води перед подачею на катіонітні фільтри або періодичною регенерацією йоніту реагентом, який екстрагує кольматовані забруднювачі на поверхні.