делігніфікація

Кінетичні моделі виділення лігніну з рисового лушпиння з використанням лужного пероксиду водню

Досліджено кінетику і механізми делігніфікації та екстракції лігніну з рисового лушпиння лужним пероксидом водню у воді. Показано, що для опису кінетики виділення лігніну можуть використовуватися як делігніфікаційна, так і екстракційна моделі. На основі значень методу СКП (сума квадратів помилок) з нелінійних регресій, модель делігніфікації краще узгоджується з експериментальними даними, ніж екстракційна модель. Визначено значення енергії активації для моделі керування масопереносом, моделі керування реакцією та моделі екстракції.