зшиті глини

Cинтез та характеристика суміші Al,Cu-зшитого і промотованого міддю бентоніту

З використанням зразка бентоніту одержано суміші глин, зшитих алюмінієм та міддю (Al, Cu-PILCs) з різним відсотком Cu та імпрегнованих алюмінієм (Cu@Al-PILC). Характеристику зразків проведено за допомогою рентгенівської дифракції, адсорбції-десорбції N2 та Фур‘є-спектроскопії. Визначено, що площа поверхні за БЕТ, загальна площа та об‘єм мікропор Al-PILC зменшуються в Cu@Al-PILC, проте збільшуються у випадку змішаних металів і досягають максимуму для Al, Cu-PILCs. Встановлено, що найвищий вміст міді є в Cu@Al-PILC, тому його каталітичні властивості покращуються.